Orientální parfémy / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.orientalniparfem.cz, provozovaném obchodní společností ČIPERKA a.s., se sídlem Hněvkovského 66, 617 00 Brno, IČ: 47906103, zapsanou u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4269.

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi obchodní společností ČIPERKA a.s., jakožto prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Je-li smluvní stranou kupující nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

2. Vymezení pojmů 

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání .

Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti  nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.orientalniparfem.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, i s reklamačním řádem.

 2. Pro objednání si zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.

 3. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslání objednávky zboží kupujícím a samotná kupní smlouva vzniká doručením přijetí (akceptací) objednávky prodávajícím.

 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

 5. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

 6. Storno objednávky lze provést prostřednictvím emailu či telefonicky před expedicí objednaného zboží, postačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj kupujícího.

 7. Veškeré ceny včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.

 8. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

4. Cena zboží

Ceny nabízeného zboží platné v době objednávky jsou konečné, tj. včetně DPH.
Kupující má možnost se před provedením objednávky informovat na info@orientalniparfem.cz, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Zobrazení zboží

Obrázky u zboží mohou mít pouze informativní charakter z důvodu nově formulované vůně, či vnějšího vzhledu krabičky.

5. Způsoby platby, náklady na doručení

 • Platba bankovním převodem (č. ú. 5028516001/5500) - doprava 99,- Kč
  Při platbě bankovním převodem obdržíte potvrzovací email, ve kterém naleznete informace k platbě. Expedici objednávky lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na výše uvedený účet. Jako variabilní symbol uvádějte číslo objednávky.

 • Česká pošta - vzorky do 10 ks - doprava 35,-  Kč - platba předem na účet; týká se objednávky pouze vzorků (do 10 ks včetně), příp. 1 ks kabelkového balení parfému. Při platbě bankovním převodem obdržíte potvrzovací email, ve kterém naleznete informace k platbě. Expedici objednávky lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na výše uvedený účet, zboží je odesláno jako obyčejná listovní zásilka.

 • Na dobírku (hotově při převzetí zboží) - doprava + dobírka 139,- Kč; zboží zaplatíte až při jeho dodání přímo doručiteli.

 • Hotově při osobním odběru - doprava ZDARMA; odběr zboží v pracovních hodinách v provozovně prodávajícího na adrese: Hněvkovského 66, 617 00 Brno.

 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit spotřebiteli účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. Způsob doručení 

Doručení zajišťuje Česká pošta nebo kurýrní společnost Geis Parcel CZ. Zboží je doručováno na zákazníkem uvedenou adresu, o odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu a sms. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby.

Česká pošta - v pracovních dnech doručuje balíček poštovní doručovatel zpravidla do 48 hodin od expedice. Pokud vás nezastihne doma, nechá vám ve schránce "Oznámení o uložení zásilky", kterou je možno následně vyzvednou do 7 dnů na přepážkách České pošty.  (Upozornění – z mnohých zkušeností je zřejmé, že poštovní doručovatel ne vždy toto oznámení vyplní a zanechá v místě Vašeho bydliště).

Linka České Pošty pro zákaznický servis 800 177 889.

Geis Parcel CZ – na celém území ČR doručení následující pracovní den, na území Slovenské republiky následující druhý/třetí den po dni převzetí zásilky k přepravě. Příjemce je předem telefonicky informován o době doručení (nutnost uvedení telefonického kontaktu), eventuálně upřesní termín a místo doručení; dva pokusy o doručení. Zásilku můžete sledovat na http://www.geis-group.cz/cz.

Zásilku je možné si vyzvednout i osobně na prodejně v Brně, Hněvkovského 66. Zákazník je informován e-mailem, příp. sms zprávou, že je zásilka připravena k vyzvednutí.

6.1. Objednané zboží je expedováno do 1 pracovního dne od přijetí objednávky, pokud je skladem. Zákazník je vždy informován o odeslání zboží na jeho e-mailové adrese. Pokud objednané zboží není skladem, kontaktujeme zákazníka telefonicky a navrhneme další postup např. jiné plnění, prodloužení dodací lhůty nebo odstoupení od smlouvy.

6.2. Daňový doklad – faktura je zaslána zákazníkovi se zbožím v zásilce, případně na kontaktní emailovou adresu, kterou zadal při odesílání objednávky.

7. Dodací podmínky

Termín dodání

Zboží, které je skladem a je objednané v pracovních dnech do 12:00 hodin, je expedováno ještě tentýž, nejpozději následující den po přijetí objednávky. Víkendové objednávky, či objednávky realizované o svátcích jsou zpracovávány vždy první pracovní den, který po nich následuje.

Informace o zboží, které je skladem se u nabízeného zboží může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má čistě informativní charakter. V případě, kdy zákazník objedná zboží uvedené jako skladem a prodejce jej nebude fyzicky mít skladem k dispozici, bude Vás kontaktovat naše zákaznické oddělení.

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele e - shopu.
Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

8. Reklamace a záruka zboží

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění práv z odpovědnosti za vady, upravuje v podrobnostech reklamační řád.

9. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována.
Kupující spotřebitel má podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo vrátit zboží do 14 dnů od jeho převzetí - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy a to bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce.  K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně kopie faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na své náklady na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacené finanční částky, na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Prodejce má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů, spojených s vrácením zboží.


Spotřebitel bere na vědomí, že možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

 • na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Spotřebitel rovněž bere na vědomí, že pokud zboží koupil v kamenné prodejně prodávajícího, není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží nevykazuje vady, ani pokud po koupi zjistil, že mu zboží nevyhovuje svojí velikostí, vůní apod.

Odstoupení od smlouvy zašlete na adresu:

ČIPERKA a.s.
Hněvkovského 66
617 00 Brno

Na stejnou adresu je třeba vrátit i zboží.

Dodavatel má právo odmítnout vyřízení objednávky v případě, že množství zboží neodpovídá obvyklému množství zboží určenému pro osobní spotřebu. V případě sporu o to, kolik je obvyklé množství pro běžnou osobní spotřebu, je vždy rozhodující stanovisko dodavatele. Nákupy ke komerčním účelům na maloobchodních stránkách www.orientalniparfem.cz jsou výslovně zakázány.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku podle § 575 Občanského Zákoníku. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky, nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod). 

10. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.
V případě změny obchodních podmínek lze získat původní obchodní podmínky platné v době uzavření kupní smlouvy na žádost zaslanou na info@orientalniparfem.cz

Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 01.06.2016. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Košík

Položky 0 Ks
Cena 0 Kč
Objednat

Akce

Dirham

599 Kč

vánoční balíček


Hledání

Zprávy pro vás

Aktuality

Informace, zajímavosti, novinky...
více zde

Parfémový slovníček

složky, ingredience, ...
více zde