NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY

Co v případě, že si objednané zboží nepřevezmete?

Vážení zákazníci, jestliže si svou objednanou zásilku vždy odpovědně převezmete, tento článek se vás netýká. Od nás můžete následně vždy očekávat pohotovou pomoc a poradenství, ať už při výběru parfémů, tak při řešení jakýchkoliv problémů. K dispozici vám jsme od pondělí do pátku. Pro naše zákazníky se snažíme dělat maximum.

Občas se však stává, že si zákazník zboží objedná - už jej ale nepřevezme. Dovolte prosím, abychom vás upozornili na to, že nepřevzatou dobírkou automaticky kupní smlouva NEZANIKÁ. Právo odstoupit od této smlouvy má zákazník v řádné lhůtě až po převzetí zboží. Objednávku je samozřejmě možné i bez problémů stornovat, pokud ještě neopustila náš sklad.

V případě objednávky, která byla řádně doručena prodávajícímu, s následným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, došlo k uzavření platné kupní smlouvy (§ 1827 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník). Pro odeslání objednávky je nutné odkliknout na e-shopu orientalniparfem.cz „Objednat s povinností platby“ objednat s povinností platby. Tímto je kupující obeznámen, že je zde povinnost objednávku následně i zaplatit.

Kupující má povinnost zaplatit kupní cenu a zboží převzít. Tuto povinnost vám ukládá § 1827 zák. č. 89/2012 Sb. V případě nepřevzetí zásilky zmíněný zákon porušíte. Tato smlouva je závazná nejen pro nás, jako prodávajícího, ale také pro vás, jakožto kupujícího. My se zavazujeme objednané zboží zákazníkovi dodat (povinnost je splněna předáním zásilky přepravci nebo na místo osobního odběru) a koncový zákazník se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit.

Nepřevzetím zásilky tedy dochází k porušení smlouvy ze strany kupujícího. My jako prodávající máme tedy právo nárokovat si následně úhradu vzniklé škody, která plyne z porušení této kupní smlouvy (např. náklady na přepravu zboží a doběrečné, které musel prodávající uhradit přepravci).

  • Nepřevzatá dobírka není odstoupení od smlouvy!
  • Rozšířeným omylem je, že nevyzvednutím zásilky s dobírkovou částkou dává zákazník prodávajícímu na vědomí, že o zboží nemá zájem a odstupuje od smlouvy. Dle zákona toto není přijatelné.
  • Pokud si zásilku kupující nepřevezme, jedná se z jeho strany o zřejmé porušení kupní smlouvy a kupující tímto nese odpovědnost za škodu, která tímto vzniká prodejci. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady na zaslání zásilky. 

Nepožadujeme žádné úroky ani pokuty navíc. Jde nám opravdu čistě jen o náhradu reálně vynaložených nákladů na dopravu (dopravné k vám + cena dobírky + dopravné zpět na naši adresu kvůli nepřevzetí). Je třeba si uvědomit, že vaše nepřevzetí zásilky nás následně stojí i spoustu času a jiných nákladů.

Opravdu se snažíme dělat maximum pro úspěšné doručení vaší objednávky. Zákazníka předem dostatečně informujeme o každém kroku v celém procesu (potvrzení objednávky, informace o balení zboží i následné expedici). V e-mailu od nás je také přiloženo sledovací číslo zásilky, abyste měli přehled, kde se váš balík právě nachází. O zásilce je kupující informovaný též zvoleným dopravcem.

V případě doručení na adresu vás (kupujícího) dopravce předem informuje o termínu doručení. Pokud nezvládnete balík převzít, vždy je možné kontaktovat (včas, než bude zásilka vrácena zpět k nám) dopravce a domluvit se na změně termínu doručení, či opětovném pokusu o doručení nebo o prodloužení doby uložení zásilky na výdejním místě.

V předcházejících letech jsme v těchto případech po zákazníkovi nevyžadovali žádné zpětné uhrazení vzniklých nákladů a dokonce i na vlastní náklady ochotně (v případě zájmu) balík zaslali opakovaně. Takových zákazníků však přibývá a nechceme nadále už vzniklé škody za nepřevzaté zásilky snášet. Věříme, že některým z vás se to může zdát jako malá částka, ale v případě, že toto udělají desítky zákazníků měsíčně, za rok potom tyto ztráty pro nás už vážně nejsou zanedbatelné. Mnoho e-shopů toto neřeší a vzniklé ztráty přenáší do cen zboží. Toto však dělat nechceme, abychom zachovali přijatelné ceny v poměru ke kvalitě. 

Řešení a postup při nepřevzetí zásilky

  • Jestliže se nám zásilka na dobírku vrátí jako nepřevzatá/nevyzvednutá, slušně vás na vzniklou situaci upozorníme mailem a požádáme o úhradu vzniklých nákladů za nepřevzetí zásilky.
  • Jestliže budete mít zájem o opětovné odeslání zboží, balík rádi odešleme s návrhem platby předem na náš účet. Ta bude zahrnovat cenu zboží + původní dopravné + nové dopravné.
  • Jestliže nebudete mít zájem o úhradu nákladů a neobdržíme od vás odpověď, pohledávku přepravy postoupíme právní kanceláři, která vás bude kontaktovat. 

 

Zákon to řeší takto: NEPŘEVZETÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

Povinnosti kupujícího

§ 2118

Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme.

Pokud zákazník objednané zboží nepřevezme, hrubě poruší ustanovení zákona.

Odmítnutím převzít objednané zboží, nezačíná automaticky běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy. Zákazník může od kupní smlouvy odstoupit, ale až po převzetí objednaného zboží. Prodejce může i v tomto případě vyúčtovat smluvní pokutu a úroky z prodlení nebo kompenzaci poštovného. Tato povinnost se odstoupením od smlouvy neruší. Aktuálně platné zákony České republiky dávají obchodům možnost se efektivně bránit proti nezodpovědným zákazníkům, kteří zásilku na dobírku nepřevezmou.

Dle zákona má náš obchod právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího, tedy od vás. Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož jste nevyzvednutím zboží porušil/a kupní smlouvu.

 

Co když zákazník nezaplatí?

I když platné zákony České republiky chrání zákazníky velmi silně, dávají e-shopům možnost se efektivně bránit proti nezodpovědným zákazníkům. Tyto pohledávky postoupíme specializované agentuře a ta už postupuje podle právních předpisů. Je v zájmu každého, uhradit svůj závazek včas. je to nejlevnější varianta.

 

Věřte, že netoužíme po sporech ani po vymáhání pohledávek. Chceme mít spokojené zákazníky, kteří se k nám budou rádi vracet.

 

 

 

Zpět do obchodu