Reklamace a vrácení

JAK POSTUPOVAT PŘI VRACENÍ ZBOŽÍ

V zákonné lhůtě do 14 kalendářních dnů od převzetí máte právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit a zboží bez udání důvodu vrátit. My Vám vrátíme peníze.


Postup je jednoduchý:

1. Zboží prosím zabalte tak, aby se cestou zpátky k nám nepoškodilo.

2. Ke zboží přiložte formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a kopii faktury, kterou jste obdržel/a spolu se zbožím nebo elektronicky. Pokud nemáte možnost elektronickou fakturu vytisknout, stačí nám na papír napsat číslo Vaší objednávky.

3. Nezapomeňte ve formuláři vyplnit číslo Vašeho bankovního účtu, na který Vám máme vrátit peníze.

4. Balík můžete odeslat Českou poštou nebo prostřednictvím Zásilkovny. Nikdy prosím neposílejte zboží na dobírku!

5. Nejpozději do 14 dnů Vám budou peníze vráceny.

 

Adresa pro odeslání balíku Českou poštou  

ČIPERKA a.s.
Hněvkovského 66
617 00 Brno
Česká republika
 
 
Pokud nechcete platit drahé poštovné, upřednostněte prosím možnost vrácení zboží prostřednictvím podacích míst Zásilkovny. 

 

Jak na to prostřednictvím mobilní aplikace  

1. Zboží dobře zabalte a v mobilní aplikaci Zásilkovna vyberte možnost Vrátit zásilku, nikoli Odeslat zásilku(přes tuto službu bohužel z naší strany není možné zásilku vyzvednout). Následně zadejte náš identifikátor, kterým je číslo: 96296907.

2. V aplikaci Vám bude vygenerováno heslo, které uvedete při předávání na podacím místě Zásilkovny. Nejbližší pobočku Zásilkovny ve Vašem okolí, která funguje i jako podací místo, najdete na tomto linku, kde je třeba zadat možnost podací místa.

3. Balík zaneste na Vámi zvolenou pobočku a obsluze při předávání uveďte, že se jedná o vracení zásilky spolu s heslem, které jste obdrželi v aplikaci.

4. Vyřízeno, zboží nám bude vráceno. Služba je zpoplatněna částkou 50 Kč, která Vám bude odečtena z částky za vrácené zboží. 

 

Jak na to, pokud nemáte mobilní aplikaci  

1. Zboží dobře zabalte a balík odneste na nejbližší pobočku Zásilkovny, která funguje i jako podací místo. 

2. Na pobočce uveďte, že se jedná zpětnou zásilku a nahlaste náš identifikační kód, kterým je číslo: 96296907. Obsluha podacího místa sama vytiskne štítek, nalepí ho na zásilku a předá Vám potvrzení o převzetí zásilky.

3. Vyřízeno, zboží nám bude vráceno. Služba je zpoplatněna částkou 50 Kč, která Vám bude odečtena z částky za vrácené zboží. 

 

Podmínky pro vrácení zboží(viz Obchodní podmínky):

Zboží, které budete vracet nesmí nést známky použití, nesmí být poškozené, musí být v původním stavu tak, jak Vám přišlo.

Peníze za vrácené zboží Vám vrátíme na Váš bankovní účet, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Nejsme povinni Vám vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než nám zboží dorazí zpět.

Pokud Vám byl v balíčku poskytnut i dárek, při odstoupení od kupní smlouvy jste povinni tento dárek vrátit se zbožím zpět.

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ

Reklamační řád

Tento reklamační řád platí pro nákup v našem internetovém obchodě www.orientalniparfem.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu Orientalniparfem.cz je společnost ČIPERKA a.s., se sídlem Hněvkovského 66, 617 00 Brno, IČ: 47906103, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4269  (dále jen „prodávající“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 
Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky je kupujícímu doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je kupující povinen za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. V případě zjištění poškození až po převzetí je nutné sepsat s dopravcem (DPD Private nebo Česká pošta) do tří dnů protokol a s ním nám zaslat zboží zpět.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Záruční doba

Na veškeré zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na následující
případy:

 • zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením,

 • zboží bylo poškozeno přírodními živly,

 • zboží bylo poškozeno běžným opotřebením

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců. 

Reklamace a její uplatnění

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva: 

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,

 • jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

 • na e-mailovou adresu provozovatele info@orientalniparfem.cz,

 • poštou na adresu provozovatele: ČIPERKA a.s., Hněvkovského 66, 617 00 Brno,

 • telefonicky na tel. č.: +420 606 122 377,

 • osobním doručením na adresu provozovatele: ČIPERKA a.s., Hněvkovského 66, 617 00 Brno

a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu provozovatele:

ČIPERKA a.s.
Hněvkovského 66
617 00 Brno

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

O vyřízení reklamace musí prodávající kupujícího informovat - do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.

Reklamační protokol je zaslán zákazníkovi emailem nebo poštou do 3 dnů od přijetí reklamace (reklamovaného zboží). O průběhu reklamace se může zákazník informovat na telefonní lince +420 606 122 377.

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu minimálních nákladů spojených se zasláním zboží zpět. Pokud si kupující zvolí např. dražší kurýrní službu oproti běžné poště nebo jiné levnější variantě, vrací prodejce pouze částku odpovídající ceně nejlevnější dopravy, kterou měl kupující v době odesílání na výběr napříč všemi dopravními společnostmi.

V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

Zpět do obchodu